• /nʌn/

  Thông dụng

  Đại từ

  Không ai, chẳng một ai, không người nào; không vật gì
  none of us was there
  không một người nào trong bọn chúng tôi có mặt tại đó
  I want none of these things
  tôi không cần một cái gì trong các thứ này cả
  his paintings are none of the best
  những bức hoạ của anh ta không phải là những bức đẹp nhất
  money I have none
  tiền tôi không có một đồng nào
  none but
  chỉ
  to choose none but the best
  chỉ chọn cái tốt nhất
  none other than
  không ai khác chính là
  the new arrived was none other than the President
  người mới đến chính là ông chủ tịch

  Phó từ

  Không chút nào, tuyệt không
  he was none too soon
  nó đến không phải là quá sớm đâu
  I slept none last night
  đêm qua tôi chẳng chợp mắt chút nào
  none the less
  tuy nhiên, tuy thế mà

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  không có

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  pronoun
  some

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X