• /¸nɔniks´pendəbl/

  Kỹ thuật chung

  không thể tiêu thụ/phá hủy

  Giải thích EN: Relating to or describing a product, supply, tool, or piece of equipment that is not consumed or destroyed under normal operating conditions. Giải thích VN: Liên quan tới một sản phẩm, dịch vụ cấp, dụng cụ hay một phần của trang bị mà không thể tiêu thụ hay bị phá vỡ dưới các điều kiện vận hành bình thường.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X