• Kỹ thuật chung

    vùng làm việc tiêu chuẩn

    Giải thích EN: The workspace that can be reached by the fingertips of the right or left hand when both elbows are pivoted at the edge of the workspace. Giải thích VN: Không gian làm việc trong khoảng với của đầu ngón tay trái hoặc phải khi cả hai khuỷu tay xoay về phía giới hạn của không gian làm việc.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X