• (đổi hướng từ Nuggets)
  /´nʌgit/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vàng cục tự nhiên; quặng vàng
  ( Uc) người vạm vỡ; con vật khoẻ chắc

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  mắt điểm hàn
  quặng vàng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  ore asset , bullion , chunk , clod , clump , gold , hunk , ingot , mass , plum , rock , treasure , wad * , gob , hunch , wad , lump

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X