• Toán & tin

  cách đánh số

  Điện lạnh

  sơ đồ đánh số

  Kỹ thuật chung

  kế hoạch đánh số
  Automatic Numbering Plan (ANP)
  kế hoạch đánh số tự động
  Foreign Numbering Plan Area (FNPA)
  vùng kế hoạch đánh số cá biệt
  Home Numbering Plan Area (HNPA)
  vùng kế hoạch đánh số trong nước
  North American Numbering Plan (NANP)
  Kế hoạch đánh số Bắc Mỹ
  North American Numbering plan Administrator (NANPA)
  Nhà quản lý hành chính kế hoạch đánh số Bắc Mỹ
  Numbering Plan Area (NPA)
  khu vực của kế hoạch đánh số
  Numbering Plan Identification (NPI)
  nhận dạng kế hoạch đánh số
  Numbering Plan Identifier (NPI)
  bộ nhận dạng kế hoạch đánh số
  Numbering Plan Indicator (NPI)
  bộ chỉ thị kế hoạch đánh số
  private numbering plan
  kế hoạch đánh số riêng
  Private Numbering Plan (PNP)
  kế hoạch đánh số tư nhân

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X