• /ˌɒpəˈreɪʃənl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Hoạt động, thuộc quá trình hoạt động
  (thuộc) thao tác
  Có thể dùng, có thể có hiệu lực, có thể có tác dụng
  (quân sự) (thuộc) sự tác chiến, (thuộc) cuộc hành quân
  (toán học) (thuộc) toán tử
  operational method
  phương pháp toán tử

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (thuộc) toán tử; làm việc; sử dụng; tác dụng

  Kỹ thuật chung

  làm việc
  operational calculus
  phép tính làm việc
  operational condition
  điều kiện làm việc
  operational data
  số liệu làm việc
  operational factor
  đặc trưng làm việc
  operational temperature
  nhiệt độ làm việc
  operational time
  thời gian làm việc
  làm việc, sử dụng
  sử dụng
  tác dụng
  operational factor
  tham số tác dụng

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X