• /´præktikəbl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Khả thi, có thể thực hiện được, có thể thực hành được
  a practicable suggestion
  một đề nghị khả thi
  Có thể qua lại được, thích hợp dùng cho việc giao thông (đường sá, bến phà..)
  (sân khấu) thực (cửa sổ...)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X