• /pri'fə:/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Thích hơn, ưa hơn
  to prefer beer to wine
  thích bia rượu hơn rượu vang
  to prefer to stay
  thích ở lại hơn
  Đề bạt, thăng cấp (ai vào một chức vị nào)
  Đưa ra, trình ra (lời buộc tội)
  to prefer arguments
  đưa ra những lý lẽ

  Cấu trúc từ

  prefer a charge/charges against somebody
  (luật pháp) buộc tội, tố cáo ai (tại toà, tại sở công an...)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  thích hơn
  ưa hơn

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  dislike , hate , reject , spurn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X