• /print/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chữ in
  in large print
  in chữ lớn
  Sự in ra
  the book is not in print yet
  quyển sách chưa in
  the book is still in print
  quyển sách vẫn còn in để bán
  Dấu in; vết, dấu
  Tranh, ảnh in (ở bản khắc ra); ảnh in từ bản âm
  colour prints
  những bức ảnh màu
  Vải hoa in

  Định ngữ

  Bằng vải hoa in
  print dress
  áo bằng vải hoa in
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tài liệu in; tờ báo tạp chí
  Giấy in báo (như) newsprint

  Ngoại động từ

  Xuất bản, đăng báo, viết vào sách
  In, in dấu, in vết (lên vật gì)
  Rửa, in (ảnh)
  Viết (chữ) theo lối chữ in
  In hoa (vải)
  In, khắc (vào tâm trí)

  Cấu trúc từ

  in print
  vẫn còn in để bán, có sẵn để bán ở nhà xuất bản (sách)
  Được in thành sách, lên báo.. (về một tác phẩm)
  out of print
  không còn có ở nhà xuất bản
  to rush into print
  ra sách (viết bài) một cách thiếu chín chắn

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Bản in, vết in, (v) in

  Hóa học & vật liệu

  mẫu in
  vật in

  Toán & tin

  bản in, in

  Xây dựng

  bản vẽ in

  Kỹ thuật chung

  bản in
  bản sao
  hoa
  in
  ký hiệu
  dấu
  đầu gác thao (đúc)
  dấu in
  dấu vết
  ấn bản
  ảnh
  sự in

  Kinh tế

  bài in
  bài in, bản in
  bản in
  bản in (chứ không phải bản viết tay hai bản đánh máy)
  chữ in
  đăng báo
  xuất bản

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X