• /ɔ´rɔmitə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Dụng cụ đo núi

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  phong vũ biểu đo độ cao

  Giải thích EN: An aneroid barometer used for measuring and recording elevation above sea level. Giải thích VN: Một phong vũ biểu hộp sử dụng để đo và ghi lại độ cao trên mực nước biển.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X