• /¸aut´dɔ:z/

  Thông dụng

  Phó từ

  Ở ngoài trời, ở ngoài nhà

  Danh từ

  Khu vực bên ngoài (một toà nhà...)
  Ngoài trời
  the great outdoors
  ngoài trời, nhất là xa thành phố


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  indoors

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X