• /¸ouvə´tʃa:dʒ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Gánh quá nặng (chở thêm)
  Sự nhồi nhiều chất nổ quá; sự nạp quá điện
  Sự bán quá đắt

  Ngoại động từ

  Chất quá nặng, chất quá tải
  Nhồi nhiều chất nổ quá; nạp nhiều điện quá (vào bình điện)
  Bán với giá quá đắt, bán quá đắt cho (ai), lấy quá nhiều tiền
  Thêm quá nhiều chi tiết (vào sách, phim...)

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Sự quá tải, (v) chất quátải, nạp điện quá mức

  Cơ khí & công trình

  quá nặng

  Xây dựng

  chở quá tải
  sự chở quá

  Kỹ thuật chung

  nạp quá
  gia trọng
  quá tải
  sự quá tải

  Kinh tế

  bán giá mắc hơn
  chất chở quá nặng
  chở thêm
  đòi giá quá cao
  đòi phí quá nhiều
  giá quá cao
  phần quá thu
  phần thu trội
  quá tải
  sự bán quá đắt
  sự chở quá nhiều
  sự tính giá quá cao
  tính giá quá đắt

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X