• Xây dựng

  đập không có cửa chắn
  đập chảy tràn

  Giải thích EN: A dam across a stream, designed to allow water to overflow along its entire crest. Also, overfall dam. Giải thích VN: Đập cắt ngang suối, được thiết kế cho phép nước chảy tràn dọc theo nóc. Tên khác: đập tràn.

  Kỹ thuật chung

  đập tháo nước
  đập tràn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X