• /ou´və:t/

  Thông dụng

  Tính từ

  Công khai, không úp mở
  market overt
  sự bày hàng công khai

  Chuyên ngành

  Y học

  hiền nhiên

  Kinh tế

  công khai
  market overt
  thị trường (hàng hóa) công khai
  market overt
  thị trường công khai
  hiển nhiên

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  adjective
  concealed , hidden , private , secret

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X