• Xây dựng

  hồ oxi hóa

  Giải thích EN: A pond that holds partially treated waste water to allow algae, aquatic plants and microorganisms to decompose the organic waste. Giải thích VN: Hồ chứa nước thải đã được xử lý một phần, có các loại tảo, thủy thực vật và vi sinh vật để phân hủy chất thải hữu cơ.

  ao ôxi hóa
  ao sinh học

  Kỹ thuật chung

  bể ôxi hóa
  bể ôxi hóa nước thải
  bể sinh học
  vũng đã sục khí

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X