• Hóa học & vật liệu

  phương pháp anđêhyt hóa

  Giải thích EN: A hydroformylation process used to convert alkenes to aldehydes in the presence of a catalyst; often continued to reduce the aldehydes to alcohols by catalytic hydrogenation. Giải thích VN: Quá trình dùng để chuyển hóa anken thành andehyt với sự có mặt của chất xúc tác, sau đó làm giảm lượng andehyt mà chuyển hóa thành rượu bằng xúc tác hiđrô hóa.

  quá trình tổng hợp oxo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X