• Xây dựng

  mảnh che

  Giải thích EN: One of several wooden or metal strips laid on a wall or ceiling to conceal joints between composition material. Giải thích VN: Dải trang trí kim loại hoặc gỗ nằm trên tường hoặc trần để che các các mối nối giữa các vật liệu kết cấu.

  tấm phủ khe giữa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X