• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Tính từ

  Bên đoạn trung tâm

  Cơ khí & công trình

  bên đoạn trung tâm

  Giải thích EN: A theft-deterrent fabrication built into a key and keyway system in which the ribs and grooves that project beyond the center are oriented longitudinally; generally used in pin-tumbler cylinder locks. Giải thích VN: Việc chế tạo thiết bị chống tự động nổ áp dụng trên một chìa khóa và hệ thống khóa trong đó các đường gân và rãnh được hướng theo chiều dọc, thường dùng trong các ổ khóa có lẫy khóa hình ống.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X