• (đổi hướng từ Locks)
  /lɔk/

  Thông dụng

  Danh từ

  Món tóc, mớ tóc; mớ bông, mớ len
  ( số nhiều) mái tóc, tóc
  hoary locks
  mái tóc bạc
  Khoá
  to keep under lock and key
  cất vào tủ khoá lại; nhốt kỹ, giam giữ
  to pick a lock
  mở khoá bằng móc
  Chốt (để giữ bánh xe, ghi...)
  Khoá nòng (súng)
  Miếng khoá, miếng ghì chặt (thế võ)
  Tình trạng ứ tắc; sự nghẽn (xe cộ); tình trạng bế tắc; tình trạng khó khăn, tình trạng nan giải, tình trạng lúng túng
  to come to a deadlock
  lâm vào tình trạng bế tắc
  Cửa cống

  Ngoại động từ

  Khoá (cửa tủ...)
  Nhốt kỹ, giam giữ
  Bao bọc, bao quanh
  Chặn lại, đóng chốt
  Khoá chặt, ghì chặt (thế võ)
  Cho (tàu...) đi qua cửa cổng
  to lock up (down)
  cho (tàu...) đi ngược (xuôi) qua cửa cổng

  Nội động từ

  Khoá được
  this door won't lock
  cửa này không khoá được
  Hãm lại; không chạy, không vận động được (máy móc)
  Đi qua cửa cổng (tàu...)
  (quân sự) bước sát gót

  Cấu trúc từ

  lock, stock and barrel
  toàn bộ, cả thảy
  to lock away
  cất giữ cẩn thận
  to lock out
  khoá cửa không cho vào
  Đóng cửa nhà máy không cho công nhân vào làm để làm áp lực
  to lock up
  cất đi, khoá lại cẩn thận
  Giam giữ, nhốt kỹ; chặn đứng lại
  To lock the stable door after the horse has been stolen
  Mất bò mới lo làm chuồng

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  khoá

  Cơ - Điện tử

  ==

  Cơ khí & công trình

  khóa chặn

  Ô tô

  khóa bằng chìa

  Vật lý

  khóa chặt
  khóa lại
  khóa liên động

  Xây dựng

  âu (thuyền)
  canal lock
  âu thuyền trên kênh
  lock canal
  kênh có âu (thuyền)
  lock chamber
  buồng âu thuyền
  lock chamber
  khoang âu thuyền
  lock gate
  cửa âu (thuyền)
  lock still block
  kết cấu đá âu thuyền
  lock wall
  tường âu (thuyền)
  sing-lift lock
  âu thuyền một cấp
  ổ khóa
  lock block
  blốc (có ổ) khóa
  lock bolt
  chốt ổ khóa cửa
  lock bush
  hộp ổ khóa

  Kỹ thuật chung

  cái chặn
  dead lock
  cái chặn đứng
  cái khóa
  arm-lock
  cái khóa bằng tay
  selector lever lock
  cái khóa cần chọn số
  shift lock
  cái khóa cần chọn số (tự động)
  cấm
  cản
  chặn
  ball bearing lock nut
  đai ốc chận bạc đạn
  bezel lock
  gờ chặn
  dead lock
  cái chặn đứng
  downstream lock channel
  kênh chặn dòng hạ lưu
  gudgeon pin lock
  khóa chặn chốt pittông
  lock nut
  ốc chận
  lock nut
  ốc chận, ốc khóa
  lock ring
  vòng chặn
  lock washer
  long đen hãm chặn
  piston pin lock
  vít chặn chốt pit tông
  piston-pin lock
  khóa chặn chốt pittông
  steering column lock
  cột chặn góc lái (cơ cấu lái)
  steering lock
  cấu chặn góc lái (cơ cấu lái)
  upstream lock channel
  kênh chặn dòng thượng lưu
  valve spring retainer lock
  chốt khóa chén chận lò xo
  wrist pin lock
  khóa chặn chốt pittông
  chặn lại
  che
  cửa đập
  cửa cống
  dormant lock
  cửa cống chìm
  guard lock
  cửa cống bảo vệ
  lock chamber
  khoang cửa cống
  lock gate
  cổng cửa cống
  kẹp chặt
  khóa
  access control lock
  khóa điều khiển truy nhập
  access lock
  khóa truy nhập
  advisory lock
  khóa tham vấn
  air lock
  khóa hơi
  air lock
  khóa không khí
  air lock (corridor)
  khóa không khí
  arm-lock
  cái khóa bằng tay
  automatic lock
  khóa tự động
  automatic-action door lock
  khóa cửa tự động
  ball lock
  khóa bi
  bayonet lock
  khóa cài
  blind lock
  khóa ngầm
  box lock
  khóa hộp
  cabinet lock
  khóa buồng
  cabinet lock
  ổ khóa buồng
  cam-lock
  được khóa bằng cam
  carriage lock
  khóa con trượt
  catch lock
  khóa ôm
  center differential lock
  khóa vi sai trung tâm
  centre lock nut
  đai ốc khóa chính
  chain lock
  khóa xích
  childproof lock
  khóa chống mở cửa sau
  class lock
  khóa lớp
  colour lock
  sự khóa màu
  combination lock
  khóa chữ
  combination lock
  khóa tổ hợp
  coupling lock
  khóa cần số
  cross memory services lock
  khóa dịch vụ bộ nhớ chéo
  cylinder lock
  khóa trụ
  cylinder lock
  ổ khóa hình trụ
  cylindrical lock
  khóa hình trụ kiểu xilanh
  cylindrical lock
  khóa kiểu Anh
  cylindrical lock
  ổ khóa hình trụ
  data lock
  khóa dữ liệu
  dead lock
  khóa chìm
  dead lock
  khóa ngầm
  delay lock loop
  vòng khóa trễ
  Delay Lock Loop (DLL)
  vòng khóa trễ
  differential lock
  khóa bộ vi sai
  differential lock
  khóa vi sai
  Digital Phase Lock Loop (DPLL)
  mạch vòng khóa pha số
  door lock
  cơ cấu khóa cửa
  door lock
  khóa cửa
  door lock
  ổ khóa cửa
  door lock box staple
  miếng che lỗ khóa cửa
  door lock light
  đèn ổ khóa cửa
  drag lock
  khóa không cho kéo
  electromechanical door lock
  khóa cửa vận hành điện cơ
  electromechanical door lock
  khóa vận hành điện-cơ
  electronic lock
  khóa điện tử
  enforced lock
  khóa bắt buộc
  error lock
  khóa lỗi
  exclusive allow-read lock state
  trạng thái khóa riêng cho phép đọc
  exclusive lock
  khóa dành riêng
  exclusive lock
  khóa loại trừ
  exclusive lock state
  trạng thái khóa dành riêng
  exclusive lock state
  trạng thái khóa loại trừ
  extended lock mode
  chế độ khóa mở rộng
  facing-point lock
  khóa điểm mặt
  file lock
  khóa tệp
  french lock
  ổ khóa kiểu Pháp
  garage door lock
  khóa cửa nhà xe
  gear lock
  khóa hãm cần kéo
  global lock
  khóa chung
  global lock
  khóa toàn cục
  global lock management
  sự quản lý khóa toàn cục
  gudgeon pin lock
  khóa chặn chốt pittông
  gun lock
  khóa nòng (súng)
  gust lock
  khóa chống gió giật
  head servo lock
  khóa trợ động từ
  hooked lock
  khóa có móc
  horizontal lock
  sự khóa ngang
  hotel lock
  khóa khách sạn
  instant lock
  ổ khóa tự động
  internal lock
  khóa trong
  key lock
  khóa phím
  key lock switch
  cái chuyển mạch khóa phím
  key lock switch
  công tắc khóa phím
  key to a lock
  chìa khóa
  key-linked power door lock
  khóa cửa điện liên kết
  keyboard lock
  khóa bàn phím
  keying lock
  khóa phím
  knurled lock
  ốc khóa gai nhám
  knurled lock nut
  ốc khóa gai nhám
  landing-gear lock pin
  chốt khóa càng máy bay
  landing-gear retraction lock
  khóa thu càng máy bay
  landing-gear safe lock
  khóa an toàn càng máy bay
  landing-gear up-lock
  khóa thu càng máy bay
  latch lock
  chốt khóa
  latch lock
  khóa chốt
  latch lock
  khóa rập (ngoài)
  lever lock
  khóa nâng (kiểu đòn bẩy)
  line lock
  khóa dòng
  line lock
  khóa đường dây
  line lock
  khóa đường truyền
  line-end lock
  khóa kết thúc dòng
  local lock
  khóa cục bộ
  local lock management
  sự quản lý khóa cục bộ
  lock a door
  khóa cửa
  lock a file
  khóa file
  lock and block
  sự khóa đóng đường
  lock angle
  góc khóa
  lock ball
  bị khóa
  lock block
  blốc (có ổ) khóa
  lock bolt
  chốt ổ khóa cửa
  lock bush
  hộp ổ khóa
  lock casing
  hộp khóa
  lock cell
  khóa ổ
  lock contact
  công tắc khóa
  lock document
  khóa tài liệu
  Lock Fields
  khóa các trường
  lock file
  tập tin khóa
  lock fitting
  sự lắp khóa
  lock groove
  rành khóa
  lock guides
  dẫn viên khóa
  lock hierarchy
  thứ bậc khóa
  lock key
  chìa khóa
  lock knob
  nút khóa
  lock management
  sự quản lý khóa
  lock mode
  chế độ khóa
  lock mortising
  sự lắp khóa (vào cửa)
  lock nut
  ốc chận, ốc khóa
  lock nut
  ốc khóa
  lock out
  khóa lại
  lock picker set
  đồ nạp ổ khóa
  lock rail
  đố khóa (có lắp khóa)
  lock rail
  thanh ngang đố khóa
  lock result
  khóa kết quả lại
  lock ring
  vòng khóa
  lock ring pliers
  kìm mở vòng khóa
  lock rod
  thanh bẻ có khóa hãm
  lock screw
  vít khóa
  lock shaft
  trục khóa
  lock state
  trạng thái khóa
  lock statement
  khóa câu lệnh
  lock stile
  đố cửa gắn khóa
  lock up
  khóa lại
  lock up
  móc khóa
  lock washer
  vòng đệm khóa
  lock wheel
  bánh xe khóa
  Lock, Drawbridge rail
  khóa hãm ray trên cầu cất
  Lock, Facing point
  khóa ghi cơ khí
  lock-in amplifier
  bộ khuếch đại khóa tần
  lock-in amplifier
  khuếch đại khóa tần
  lock-out facility
  tiện ích khóa tài nguyên
  lock-seamed
  khóa nối
  lock-up clutch
  khóa cứng ly hợp
  lock-up relay
  rơle khóa liên động
  lock-up time
  thời gian khóa
  lock/unlock facility
  phương tiện khóa/ mở khóa
  loop lock
  khóa vòng
  loss of lock
  sự mất khóa
  loss of lock
  sự mở phá khóa
  magnetic lock
  khóa nam châm
  magnetic lock
  khóa từ
  message lock mode
  chế độ khóa thông báo
  mortice lock
  khóa chìm
  mortice lock
  khóa ổ
  mortice lock
  ổ khóa cửa
  movable bridge rail lock
  khóa ray cầu cất
  mug lock
  khóa pitông
  narrow case lock
  khóa ổ hẹp
  narrow case lock
  ổ khóa hẹp
  nose gear steer lock
  sự khóa cơ cấu lái càng mũi
  notify lock
  khóa khai báo
  nut lock
  ốc khóa
  one-turn lock
  ổ khóa vặn một vòng
  opposite lock
  sự khóa ngược
  outer lock
  sự khóa liên động
  passenger-freight changeover lock
  khóa chuyển chế độ khách-hàng
  persistent lock
  khóa bền vững
  phase lock
  sự khóa pha
  phase-lock circuitry
  mạch điện tử khóa pha
  phased lock loop
  chu trình khóa pha
  picture lock
  sự khóa ảnh
  picture lock
  sự khóa hình
  pin lock
  khóa bi
  pin lock
  khóa chết
  pin lock
  ổ khóa hình ống
  piston-pin lock
  khóa chặn chốt pittông
  power door lock
  khóa cửa điện
  power window lock
  khóa cửa sổ điện
  power window lock-out switch
  công tắc khóa các cửa điện
  privacy lock
  khóa riêng, khóa mật
  Program Lock (PL)
  khóa chương trình
  protection lock-out
  khóa tài nguyên
  puzzle lock
  khóa chữ
  read lock
  khóa đọc
  rebated lock
  ổ khóa trong lỗ mộng
  rebated mortice lock
  khóa ổ lắp trong lỗ mộng
  record lock
  khóa bản ghi
  record lock
  khóa mẩu tin
  remote control door lock
  khóa cửa điều khiển từ xa
  right hand lock
  ổ khóa vặn sang phải
  right-hand lock
  khóa tay phải
  rim lock
  khóa ngoài
  rim lock
  khóa ốp
  rim lock
  khóa vành
  safety lock
  cơ cấu khóa chuyền
  safety lock
  khóa an toàn
  safety lock
  khóa đổi chiều
  safety lock
  ổ khóa bảo đảm
  security key lock
  khóa an toàn
  selector lever lock
  cái khóa cần chọn số
  shared lock
  khóa dùng chung
  shared-for-read lock state
  trạng thái khóa (cho tập tin) chia sẻ để đọc
  shared-for-update lock state
  trạng thái khóa (cho tập tin) chia sẻ để cập nhật
  shift lock
  cái khóa cần chọn số (tự động)
  shift lock
  khóa dịch chuyển (trên máy đánh chữ)
  shift lock system with key interlock
  hệ thống khóa số với khóa nối
  side lock
  sự khóa bên
  signal lever lock
  khóa cần thao tác tín hiệu
  signal lever lock
  khóa tay bẻ tín hiệu
  single lock manager
  bộ quản lý khóa đơn
  single-latch lock
  khóa (then) đơn
  snap lock
  khóa lò xo
  snap lock
  ổ khóa kiểu lò xo
  spring bolt lock
  khóa chốt lò xo
  spring lock
  khóa có lò xo
  spring lock
  khóa lò xo
  station lock
  khóa trạm
  steering lock
  khóa tay lái
  steering wheel and brake lock
  bánh lái và khóa phanh
  steering wheel lock
  khóa tay lái
  subcarrier lock
  sự khóa sóng mang phụ
  supervisor lock
  khóa chương trình giám sát
  switch facing point lock
  lưỡi ghi sử dụng liên khóa
  switch lock
  khóa chuyển mạch
  switch point lock
  khóa lưỡi ghi
  system lock
  khóa hệ thống
  tachometer lock
  khóa tốc độ góc
  text lock
  khóa văn bản
  tightening ring lock
  khóa vành siết
  time lock
  khóa có hẹn giờ
  time lock
  khóa hẹn giờ
  tooth lock washer
  vòng đệm có răng khóa (trong hay ngoài)
  torque converter (lock-up) clutch
  ly hợp khóa biến mô
  transmission lock
  khóa (định vị) hộp truyền động
  tumbler lock
  khóa có lẫy
  twist-lock connector
  bộ nối vặn-khóa
  valve spring retainer lock
  chốt khóa chén chận lò xo
  vapour lock
  khóa hơi
  vapour lock
  khóa hơi nước (ngăn các dòng chất lỏng chảy vào)
  warded lock
  khóa có khấc
  warded lock
  khóa có khe răng
  warded lock
  khóa ngầm
  wrist pin lock
  khóa chặn chốt pittông
  write lock
  khóa ghi
  yale lock
  khóa biểu xi lanh
  zero lock
  khóa số không
  khóa cửa
  automatic-action door lock
  khóa cửa tự động
  door lock
  cơ cấu khóa cửa
  door lock
  ổ khóa cửa
  door lock box staple
  miếng che lỗ khóa cửa
  door lock light
  đèn ổ khóa cửa
  electromechanical door lock
  khóa cửa vận hành điện cơ
  garage door lock
  khóa cửa nhà xe
  key-linked power door lock
  khóa cửa điện liên kết
  lock bolt
  chốt ổ khóa cửa
  mortice lock
  ổ khóa cửa
  power door lock
  khóa cửa điện
  power window lock
  khóa cửa sổ điện
  remote control door lock
  khóa cửa điều khiển từ xa
  ngăn chặn
  đậu phủ
  đồ kẹp
  đóng chốt
  lock a door
  đóng chốt cửa
  dụng cụ chặn
  dụng cụ khóa
  lâu đài
  lưỡi khóa
  hãm
  ăn khớp
  friction lock
  sự ăn khớp ma sát
  âu tàu
  âu thuyền
  canal lock
  âu thuyền trên kênh
  double-lane lock
  âu thuyền hai luồng
  double-lift lock
  âu thuyền hai cấp
  lock canal
  kênh có âu (thuyền)
  lock chamber
  buồng âu thuyền
  lock chamber
  khoang âu thuyền
  lock gate
  cửa âu (thuyền)
  lock sill block
  kết cấu đáy âu thuyền
  lock still block
  kết cấu đá âu thuyền
  lock wall
  tường âu (thuyền)
  sing-lift lock
  âu thuyền một cấp
  single-lane lock
  âu thuyền một luồng
  single-lift lock
  âu thuyền một cấp
  tandem lock
  âu thuyền hai cấp
  twin flight lock
  âu thuyền hai luồng
  twin lock
  âu thuyền hai luồng
  máng
  lock feeder
  máy tiếp liệu kiểu máng
  subcarrier lock
  sự khóa sóng mang phụ
  móc hãm
  pháo đài
  phòng cách ly
  sự ăn khớp
  friction lock
  sự ăn khớp ma sát
  tấm chắn
  tuyển quặng

  Kinh tế

  cửa cống
  cửa đập
  thủy môn (kênh đào)

  Địa chất

  cửa đóng, cống, âu

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  key

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X