• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Toán & tin

  định dạng

  Giải thích VN: Một thao tác nhằm thiết lập hình mẫu cho việc hiển thị, lưu trữ, hoặc in ra các dữ liệu. Trong các hệ điều hành, đây là thao tác nhằm chuẩn bị cho một đĩa mềm có thể sử dụng được trong một hệ máy tính cụ thể bằng cách tạo ra một hình mẫu các rãnh từ.

  automatic formatting
  sự định dạng tự động
  conditional formatting
  định dạng có điều kiện
  fixed disk formatting
  sự định dạng đĩa cố định
  formatting code
  mã định dạng
  formatting dates
  định dạng ngày
  formatting icons
  định dạng hình tượng
  formatting in tables
  định dạng trong bảng
  formatting mail messages
  định dạng thông điệp thư tín
  formatting mode
  chế độ định dạng
  formatting mode
  kiểu định dạng
  formatting numbers
  định dạng số
  formatting option
  tùy chọn định dạng
  Formatting Toolbar
  thanh công cụ định dạng
  text formatting program
  chương trình định dạng văn bản
  type formatting
  định dạng kiểu
  vertical formatting
  sự định dạng dọc
  vertical formatting
  sự định dạng thẳng đứng
  sự định khổ
  tạo khuôn thức

  Giải thích VN: Một thao tác nhằm thiết lập hình mẫu cho việc hiển thị, lưu trữ, hoặc in ra các dữ liệu. Trong các hệ điều hành, đây là thao tác nhằm chuẩn bị cho một đĩa mềm có thể sử dụng được trong một hệ máy tính cụ thể bằng cách tạo ra một hình mẫu các rãnh từ.

  Xây dựng

  tạo kiểu dạng
  automatic formatting
  tạo kiểu dạng tự động
  character formatting
  tạo kiểu dạng kí tự
  formatting characters
  tạo kiểu dạng kí tự
  formatting paragraphs
  tạo kiểu dạng văn bản
  formatting sections
  tạo kiểu dáng đoạn
  formatting with styles
  tạo kiểu dáng với kiểu
  paragraph formatting
  tạo kiểu dạng đoạn văn
  text formatting
  tạo kiểu dạng chữ

  Điện tử & viễn thông

  sự định dạng

  Kỹ thuật chung

  sự định hình
  sự tạo khuôn
  tạo khuôn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X