• Kỹ thuật chung

    lỗ cắt song song trong các vụ nổ

    Giải thích EN: A set of parallel holes used to form the initial cavity into which explosively loaded holes break during blasting. Also, BURN CUT. Giải thích VN: Một dãy các lỗ song song với nhau tạo ra các lỗ hổng ban đầu trong đó các lỗ được chứa thuốc nổ sẽ bị vỡ ra trong khi nổ.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X