• /pə´rælisis/

  Thông dụng

  Cách viết khác paralyses

  Như paralyses

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  bệnh bại liệt

  Kỹ thuật chung

  liệt
  acute atrophic paralysis
  chứng liệt teo cấp
  alcoholic paralysis
  liệt nghiện rượu
  anapelratic paralysis
  liệt do nghề nghiệp
  anterior spinal paralysis
  bệnh bại liệt trẻ em
  brachial paralysis
  liệt cánh tay
  central paralysis
  liệt trung tâm
  cerebral paralysis
  liệt não
  complete paralysis
  liệt hoàn toàn
  crural paralysis
  liệt đùi
  flaccid paralysis
  liệt mềm
  functional paralysis
  liệt chức năng
  hypogaossal paralysis
  liệt dây thần kinh hạ thiệt
  ischemic paralysis
  liệt thiếu máu cục bộ
  laryngeal paralysis
  liệt thanh quản
  lingual paralysis
  liệt lưỡi
  lnfantile paralysis
  bệnh bại liệt trẻ em
  mixed paralysis
  liệt hỗn hợp
  narcosis paralysis
  liệt sau gây mê
  oculomotor paralysis
  liệt cơ vận nhãn
  paralysis of accommodation
  liệt điều tiết
  periodic paralysis
  liệt chu kỳ
  phonetic paralysis
  liệt phát âm
  reflex paralysis
  liệt phản xạ
  sensory paralysis
  liệt cảm giác
  sparstc paralysis
  liệt co cứng
  spastic paralysis
  liệt co cứng
  spinal paralysis
  liệt tủy sống

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X