• /´vidʒilənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Cảnh giác, thận trọng, chú ý, đề phòng (đến nguy hiểm..), cẩn mật, mất ngủ
  under the vigilant eye of the examiner
  dưới con mắt cảnh giác của người coi thi


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X