• /pei´i:/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người được trả tiền

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  người được trả tiền
  payee of a bill of exchange
  người được trả tiền hối phiếu
  người hưởng
  deceased payee
  người hưởng đã chết
  fictitious payee
  người hưởng ảo
  fictitious payee
  người hưởng do (giả)
  impersonal payee
  người hưởng tượng trưng
  người nhận (một thư chuyển tiền)
  người nhận tiền
  cheque to payee
  chi phiếu cho người nhận tiền
  for account of payee
  nhập vào tài khoản của người nhận tiền
  identification of payee
  sự nhận dạng người nhận tiền (chi phiếu)
  impersonal payee
  người nhận tiền không ghi tên
  name of the payee
  tên người nhận tiền
  payable at address of payee
  phải trả tại nhà (người nhận tiền)
  payee clause
  điều khoản người nhận tiền
  người thụ hưởng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X