• /pə´ræmbju¸leit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Đi dạo trong (vườn...), đi khắp (thành phố, nẻo đường...)
  Đi đi lại lại
  perambulate after lunch
  đi dạo loanh quanh sau bữa ăn trưa
  Đi thanh tra (một vùng...)
  Đi vòng (một địa điểm) để qui định ranh giới

  Nội động từ

  Đi dạo

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X