• Điện

    độ hụt pha

    Giải thích EN: The phase differential between the actual current in a real capacitor and that of a hypothetical capacitor, which has an equivalent ideal loss-free flow. Giải thích VN: Sự lệch pha giữa dòng thực trong một tụ thực và dòng thực của một tụ giả định có một dòng không hao tổn tương đương lý tưởng.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X