• Kỹ thuật chung

    huỳnh quang kế

    Giải thích EN: A device that uses a photoelectric cell to determine the amount of fluorescence in a chemical sample that has been subjected to ultraviolet or visible light. Giải thích VN: Một thiết bị sử dụng tế bào quang điện để xác định lượng huỳnh quang trong một mẫu hóa chất dưới tia cực tím.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X