• Kỹ thuật chung

    máy đo mực nước bằng quang điện

    Giải thích EN: A device used to determine the liquid level in a tank or process vessel in which the rising liquid level obstructs a light beam of a photoelectric system. Giải thích VN: Một thiết bị sử dụng để xác định mực chất lỏng trong một bồn tỏng đó mực nước tăng lên tác động vào một tia sáng của một hệ thống quang điện.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X