• (đổi hướng từ Obstructs)
  /əb'strʌkt/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Làm bế tắc, làm nghẽn
  to obstruct traffic
  làm nghẽn giao thông
  Ngăn, lấp, che khuất
  Cản trở, gây trở ngại
  to obstruct someone's proggress
  cản trở sự tiến bộ của ai
  to obstruct someone's activity
  gây trở ngại cho sự hoạt động của ai
  (y học) làm tắc

  Nội động từ

  Phá rối (ở nghị trường bằng cách nói cho hết giờ)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  chấn

  Kỹ thuật chung

  cản trở
  chắn
  làm tắc nghẽn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X