• Xây dựng

    vữa trát thô

    Giải thích EN: A mixture of plaster of Paris and coarse sand that is used for coarse plastering, as between studs in a wall. Giải thích VN: Hỗn hợp vữa và cát hạt to thường được sử dụng để trát thô các bức tường giữa các cột.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X