• Xây dựng

    sàn phẳng

    Giải thích EN: A reinforced-concrete floor, often used in office buildings because of its flexibility in altering the shape and size of partition rooms. Giải thích VN: Sàn bê tông cốt thép thường được sử dụng trong các tòa nhà văn phòng do tính linh hoạt của nó trong khả năng thay đổi hình dạng, kích thước phòng.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X