• /´plei¸bæk/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự quay lại, sự phát lại (dây thu tiếng, đĩa hát...)
  (kỹ thuật) bộ phận phát lại (tiếng thu...)
  Đĩa thu; cuộn dây thu (quay lại nghe lần đầu tiên)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  phát lại
  fast playback
  sự phát lại nhanh
  playback accuracy
  độ chính xác phát lại
  playback amplifier
  bộ khuếch đại phát lại
  playback characteristics
  đặc tính phát lại
  playback head
  đầu phát lại
  playback level
  mức phát lại
  playback system
  hệ phát lại
  playback VTR
  máy ghi-phát lại hình
  record and playback
  ghi và phát lại
  record playback head
  đầu phát lại đĩa hát
  Record Playback Subsystem (RPS)
  hệ con phát lại bản ghi
  phát lại hình
  playback VTR
  máy ghi-phát lại hình
  quay lại
  playback characteristics
  đặc tính quay lại
  playback head
  đầu quay lại
  sự đọc lại
  sự phát lại

  Giải thích VN: Sự phát lại của cuộn băng từ đã được thu trước.

  fast playback
  sự phát lại nhanh
  sự quay lại

  Kinh tế

  phúc đáp
  sự phát lại
  sự quay lại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X