• /´sʌb¸sistəm/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hệ thống phụ; con

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  hệ thống con
  batch subsystem
  hệ thống con theo lô
  CCP subsystem
  hệ thống con cung ứng
  CICS subsystem (CustomerInformation Control System subsystem)
  hệ thống con của CICS
  communications subsystem
  hệ thống con truyền thông
  controlling subsystem
  hệ thống con điều khiển
  finance subsystem
  hệ thống con tài chính
  FSI (functionalsubsystem interface)
  giao diện hệ thống con chức năng
  FSS (functionalsubsystem)
  hệ thống con chức năng
  functional subsystem interface (FSI)
  giao diện hệ thống con chức năng
  input subsystem
  hệ thống con đầu vào
  input subsystem
  hệ thống con nhập
  input subsystem
  hệ thống con nhập liệu
  intra subsystem
  hệ thống con bên trong
  JES (jobentry subsystem)
  hệ thống con nhập công việc
  job entry subsystem (JES)
  hệ thống con nhập công việc
  LCS (linkconnection subsystem)
  hệ thống con nối liên kết
  link connection subsystem (LCS)
  hệ thống con nối liên kết
  magnetic tape subsystem
  hệ thống con băng từ
  MOSS (maintenanceand operator subsystem)
  hệ thống con bảo trì và thao tác
  output subsystem
  hệ thống con xuất
  peripheral subsystem
  hệ thống con ngoại vi
  SLIB (subsystemlibrary)
  thư viện hệ thống con
  SSID (subsystemidentification)
  sự nhận biết hệ thống con
  SSID (subsystemidentification)
  sự nhận dạng hệ thống con
  storage device subsystem
  hệ thống con thiết bị nhớ
  storage management subsystem (SMS)
  hệ thống con quản lý bộ nhớ
  subsystem component
  thành phần hệ thống con
  subsystem controller definition record (SCDR)
  bản ghi định nghĩa hệ thống con
  subsystem identification (SSID)
  sự nhận biết hệ thống con
  subsystem identification (SSID)
  sự nhận dạng hệ thống con
  subsystem interface
  giao diện hệ thống con
  subsystem library (SLIB)
  thư viện hệ thống con
  transmission subsystem control block (TSCB)
  khối điều khiển hệ thống con truyền
  TSCB (transmissionsubsystem control block)
  khối điều khiển hệ thống con truyền
  virtual terminal subsystem
  hệ thống con đầu cuối ảo

  Điện tử & viễn thông

  tiểu hệ thống
  communication subsystem
  tiểu hệ thống truyền thông
  controlling subsystem
  tiểu hệ thống điều khiển
  magnetic tape subsystem
  tiểu hệ thống băng từ

  Kỹ thuật chung

  hệ con
  phân hệ
  Command and Control Subsystem (CCS)
  phân hệ lệnh và điều khiển
  Communication Subsystem for Interconnection (CSFI)
  phân hệ truyền thông cho kết nối
  Digital Subsystem (DS)
  phân hệ số
  explanation subsystem
  phân hệ giải thích
  Functional Subsystem Software Requirements (FSSR)
  các yêu cầu phần mềm của phân hệ chức năng
  Graphics, Windowing, and Event Subsystem (WindowsCE) (GWES)
  Phân hệ đồ họa, tạo cửa sổ và biến cố (Windows CE)
  Network Subsystem (NSS)
  Phân hệ mạng/Hệ thống mạng con
  OSI/Communications Subsystem (OSI/CS)
  OSI/phân hệ truyền thông
  power subsystem
  phân hệ công suất
  subsystem component
  thành phần hệ thống con
  thrust subsystem
  phân hệ đẩy
  Trunk and Signalling Subsystem (TSS)
  phân hệ trung kế và báo hiệu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X