• Kỹ thuật chung

    hệ thống cân dùng nén khí

    Giải thích EN: A weighing system in which the load is detected by a nozzle and balanced by regulating the air pressure in an opposing capsule. Giải thích VN: Một hệ thống đo trọng lượng trong đó trọng lượng được đo bằng một cái vòi và cân bằng bởi sự điều chỉnh áp lực khí trong một khí cụ ngược.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X