• Điện lạnh

  cấu hình điểm cực-điểm không

  Đo lường & điều khiển

  cấu tạo điểm cực- zero

  Giải thích EN: A method of analyzing a system for stability, natural motion, frequency response, and transient response by plotting the poles and zeros of its transfer function in the complex plane. Giải thích VN: Một phương pháp phân tích một hệ thống cho sự ổn định, chuyển dộng tự nhiên, phản hồi theo tần suất và phản hồi nhanh bằng cách vẽ sơ đồ các điểm cực và các điểm zero của chức năng chuyển tải trong một dây chuyền phức hợp.

  Điện lạnh

  phân bố điểm cực-điểm không

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X