• Kỹ thuật chung

    máy đo mây bằng sao bắc đẩu

    Giải thích EN: A device used to determine the degree of cloudiness during night and early morning darkness; it is made up of a camera that keeps the polestar (Polaris) in constant view, recording the clouds that come between it and the star. Giải thích VN: Một thiết bị sử dụng để xác định độ của mây vào ban đêm và sáng sớm; nó được làm bằng một máy ảnh giữ sao bắc đẩu trong tầm nhìn, ghi lại các đám mây đi vào giữa nó và sao bắc đẩu.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X