• /¸pɔli´mɔ:fik/

  Thông dụng

  Cách viết khác polymorphous

  Tính từ

  (sinh vật học) nhiều hình thái, nhiều dạng

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  đa hình
  polymorphic phase transition
  chuyển pha đa hình
  polymorphic system
  hệ đa hình
  polymorphic system
  hệ thống đa hình
  polymorphic transformation
  biến đổi đa hình

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X