• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự tạo thành ao hồ

  Cơ khí & công trình

  sự tạo ao hồ

  Xây dựng

  đào ao

  Giải thích EN: A technique of curing concrete by purposely flooding a dammed area. Giải thích VN: Kỹ thuật tạo ra ao hồ bằng cách cho nước vào một khu vực có đập bao.

  đắp bể ngăn
  sự đắp bờ
  sự rỉ giọt (chất hyđrôcacbon dâng lên mặt đường)
  tạo ao

  Giải thích EN: The accumulation of rainwater on a flat roof because of poor drainage. Giải thích VN: Sự tích trữ nước mưa trên một mái bằng do hậu quả của hệ thống thoát nước tồi.

  Kỹ thuật chung

  mức nước dâng tạm thời (ở thượng lưu)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X