• /´flʌdiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự làm ngập lụt; sự tràn ngập

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  sự ngộp xăng
  sự úng

  Hóa học & vật liệu

  sự chảy tràn

  Xây dựng

  sự chìm ngập
  sự phủ qua

  Kỹ thuật chung

  lụt
  ngập nước
  flooding limit
  giới hạn ngập nước
  flooding line
  đường ngập nước
  under flooding
  sự ngập nước cục bộ
  water flooding
  sự ngập nước
  làm ngập

  Giải thích EN: A condition of a liquid-vapor counterflow contactor, such as a distillation column, in which an excessive liquid velocity causes a buildup of liquid within the unit or in the overhead gas. Giải thích VN: Một điều kiện của một bộ tiếp xúc ngược dòng giữa chất lỏng và khí trong đó một vận tốc vượt quá của chất lỏng tạo ra sự ngưng hơi trong máy.

  lũ lụt
  pha loãng
  rót tràn
  sự ngập nước
  under flooding
  sự ngập nước cục bộ
  sự tràn ngập
  condenser flooding
  sự tràn ngập bình ngưng
  tràn ngập
  condenser flooding
  sự tràn ngập bình ngưng
  condenser flooding
  tràn ngập bình ngưng
  gas flooding system
  hệ thống làm tràn ngập gaz
  total flooding
  cháy tràn ngập toàn bộ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X