• /ˈpɒpyələs/

  Thông dụng

  Tính từ

  Đông dân

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  đông dân
  populous city
  thành phố đông dân
  populous quarter
  khu đông dân
  populous street
  đường phố đông dân

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  deserted

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X