• /ˈlidʒən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Quân đoàn La mã thời cổ đại (từ ba đến sáu nghìn người)
  Đám đông, lũ, bọn
  the Foreign Legion
  đội lính lê dương ( Pháp)
  Legion of Honour
  Bắc đẩu bội tinh ( Pháp)

  Tính từ

  Nhiều vô số kể, nhiều đến nỗi đếm không xuể
  their evils are legion
  thói hư tật xấu của chúng thì nhiều vô kể


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  few , numbered

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X