• Toán & tin

  dàn kiểu Pratt

  Xây dựng

  vì kèo Pratt

  Giải thích EN: A particular arrangement of roof support made by means of compressed vertical members counterbalanced by diagonal members in tension. Also, N-TRUSS. Giải thích VN: Cột chống mái được sắp xếp đặc biệt bằng các thanh dọc được nén đối trọng áp lực với các thanh chéo. Tên khác: VÌ KÈO CHỮ N.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X