• Hóa học & vật liệu

  cái hãm nén

  Giải thích EN: A power press used primarily for producing long bends, as in corrugating or seaming, but also used for embossing, trimming, and punching. Giải thích VN: Một lực nén được dùng chủ yếu để sản xuất các chỗ uốn dài, như trong việc làm nhăn hay nối, nhưng cũng được dùng trong trạm, cắt, khoan.

  Kỹ thuật chung

  máy dập tôn
  máy ép
  máy uốn mép

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X