• /´trimiη/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều trimmings

  Sự sắp xếp gọn gàng trật tự
  Sự cắt, sự hớt, sự tỉa, sự xén (cây); sự bào, sự đẽo (gỗ)
  Sự trang sức; đồ trang sức, vật trang sức
  (hàng hải) sự xếp hàng cho cân tàu; sự xoay (buồm) theo hướng gió
  ( số nhiều) rau thơm bày trên đĩa thức ăn
  ( số nhiều) những điều thêm thắt
  to tell the truth without any trimmings
  nói sự thật không thêm thắt gì
  ( số nhiều) mảnh bị cắt xén ra; rẻo
  pastry trimmings
  những rẻo bột nhào
  ( số nhiều) thứ kèm thêm
  roast turkey and all the trimmings
  gà tây quay và đủ thứ phụ gia (rau ghém, đồ nhồi, nước chấm..)
  (thông tục) sự quở mắng, sự rầy la; trận đòn
  (thông tục) sự lựa chiều làm vừa lòng đôi bên; tính chất đợi thời

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Sự tinh chỉnh, sự sửa bavia, sự cắt mép, sự lấp gờ

  Xây dựng

  sự bào (gỗ)
  sự cắt đoạn (cây)
  sự cắt mép
  sự lắp ghép (các thành phần trong một khung gỗ)
  sự sửa tinh
  sự tạo hình hoàn thiện (cho mặt đường)

  Điện lạnh

  sự tinh chỉnh

  Kỹ thuật chung

  bệ cột
  sự cắt
  sự chuẩn bị
  sự đẽo
  sự hớt
  sự trang trí

  Kinh tế

  cắt giảm
  san hàng
  free trimming
  phí san hàng do người thuê tàu chịu
  trimming charges
  phí san hàng
  việc tỉa bớt
  việc xếp lại hàng hóa trong tàu
  việc xếp lại hàng hóa trong tàu, việc tỉa bớt cắt giảm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X