• Kỹ thuật chung

    đánh bóng bằng áp lực

    Giải thích EN: A glossy finish on plastic sheet stock, produced by rubbing it against smooth metal under heat and pressure. Giải thích VN: Hoàn thiện bề mặt của một tấm bằng cách đánh bằng một miếng kim loại dưới điều kiện nhiệt và lực.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X