• /prei/

  Thông dụng

  Danh từ

  Con mồi
  a beast of prey
  thú săn mồi
  a bird of prey
  chim săn mồi
  (nghĩa bóng) mồi, nạn nhân (của ai, của bệnh hoạn, của sự sợ hãi...)
  to become a prey to fear
  bị nỗi lo sợ luôn luôn giày vò

  Nội động từ

  ( + upon) săn mồi, bắt mồi (mãnh thú)
  Làm hại, bóc lột (ai)
  Làm hao mòn (bệnh tật); giày vò, day dứt, ám ảnh (nỗi đau buồn...)

  Cấu trúc từ

  be/fall prey to something
  làm mồi cho...
  Là nạn nhân của...
  prey on/upon somebody's mind
  giày vò
  his failure preyed upon his mind
  sự thất bại cứ day dứt trong tâm trí anh ta


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  noun
  attacker

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X