• Kỹ thuật chung

    kích nổ trước

    Giải thích EN: An enclosed, metal device that contains a primer, detonator, and at times, an intervening delay charge. Giải thích VN: Một thiết bị bằng kim loại có chứa ngòi nổ và kích nổ, và bất cứ lúc nào cũng có thể can thiệp vào quá trình nổ.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X