• Toán & tin

  nguyên tắc của sự tối ưu

  Giải thích EN: The principle stating that in an optimal system, any portion of the optimal state trajectory is optimal between the states that are joined by it. Giải thích VN: Một nguyên tắc nêu ra rằng trong một hệ thống, một bộ phận của một đường cong tối được cho là tối ưu thì tối ưu giưã các diễn tả mà nó được đề cập.

  Kinh tế

  nguyên tắc tối ưu hóa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X