• (đổi hướng từ Cons)
  /kɔn/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Học thuộc lòng, nghiên cứu, nghiền ngẫm
  Điều khiển, lái (con tàu) ( (cũng) conn)

  Danh từ

  mặt tiêu cực
  ::con game
  trò chơi bội tín, sự lường gạt

  Ngoại động từ

  Lừa gạt, lừa bịp

  Danh từ

  Sự chống lại, sự trái ( (xem) proỵandỵcon)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  điều khiển
  lái
  vận hành

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X