• Đo lường & điều khiển

    bảng lập trình

    Giải thích EN: A device that can be used to edit a program or to insert a program into a programmable controller and monitor it. Giải thích VN: Một thiết bị có thể sử dụng để lược bỏ hay chèn một chương trình vào một bộ điều khiển có thẻ lập trình và điều khiển nó.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X